Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Utworzono dnia 25.05.2018
Czcionka:

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W związku z istotnymi zmianami, które niesie za sobą wprowadzenie RODO, zebraliśmy dla Państwa niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gminną  Bibliotekę Publiczną w Łukcie oraz zasady na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna  Biblioteka Publiczna w Łukcie ul. Kościelna 2 B, 14-105 Łukta, tel. 89 647 50 80, e-mail: bibliotekalukta@poczta.onet.pl

Dane przetwarzamy w imieniu i za Państwa zgodą. Oznacza to, że Gminna Biblioteka Publiczna  w Łukcie przechowuje Państwa dane osobowe, które otrzymaliśmy podczas zakładania przez Państwa konta czytelnika w programie MAK+ wyłącznie w celach na które wyraziliście Państwo zgodę.

Przekazywanie danych

Gminna  Biblioteka Publiczna w Łukcie powierzyła Państwa dane Zaufanemu Partnerowi -  Instytutowi Książki, który jest administratorem programu do ewidencji materiałów bibliotecznych MAK+.  Powierzenie dotyczy danych zwykłych przetwarzanych za pośrednictwem programu MAK+.

Państwa uprawnienia

Przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łukcie oraz  Zaufanych Partnerów:

1. Jeśli udzieliliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);

2. Macie Państwo również prawo żądania dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łukcie

1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie polegających na:

- zakładaniu i zarządzaniu kontem czytelniczym,

- wypożyczaniu i udostępnianiu zbiorów.

2 .Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie, którym jest:

-  monitorowanie Państwa aktywności w celu przeprowadzenia badań i analiz pracy Gminnej Biblioteki Publicznej między innymi pod kątem polityki zakupów zbiorów, poprawy oferowanych  usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników (badanie rynku czytelniczego);

-  prowadzenie analiz statystycznych (analiza czytelnictwa);

 - zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną;

-  przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Osobą zajmującą się danymi osobowymi i przedstawicielem jest wyznaczony przez Gminną Bibliotekę Publiczną  inspektor danych osobowych, z którym można skontaktować się pod poniżej wskazanym adresem: ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, tel. 89 6475070 wew.42, adres e-mail: lukta@lukta.com.pl, Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie, ul. Kościelna 2 B, 14-105 Łukta, tel. 89 6475080, e-mail: bibliotekalukta@poczta.onet.pl

Prawa użytkownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Adres kontaktowy służy temu abyście Państwo mogli się z nami kontaktować  w sprawie swoich danych oraz realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi.

Zastrzegamy Państwu prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu lub też prawie do przeniesienia Twoich danych do innego podmiotu.

Ręczymy, że zabezpieczamy nasze systemy informatyczne aby chronić Państwa dane.

Korzyści z przetwarzania danych

Wymagamy podania przez użytkowników następujących danych osobowych, abyśmy mogli świadczyć usługę:

- imię / imiona

- nazwisko,

- data urodzenia,

- PESEL,

- kategoria społeczna,

- telefon stacjonarny

- telefon komórkowy,

- adres e-mail,

- adres zameldowania,

- adres zamieszkania, (jeśli inny niż zameldowania),

- imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania rodzica lub opiekuna,

- narodowość

Podanie danych jest dobrowolne.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe do chwili, kiedy nie zgłosicie Państwo słownej deklaracji o trwałym usunięciu Państwa danych z bazy czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie, w celach:

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

-  statystycznych i archiwizacyjnych,

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Państwa dane osobowe są nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Automatyczne przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych. Posiadając w bazie Pani/Pana dane jesteśmy w stanie zbierać informacje o Państwa zainteresowaniach. Dzięki temu zbiory i usługi Gminnej Biblioteki Publicznej będą lepiej dopasowane do Państwa oczekiwań i potrzeb.

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na:

bibliotekalukta@poczta.onet.pl

lukta@lukta.com.pl

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej